www.astravelo.ee alles väljatöötamisel. Vabandame piiratud funktsionaalsuse ja teenuste pärast. Täname teid mõistva suhtumise eest!

Privaatsus- ja küpsistepoliitika

Seda veebisaiti ("veebisait") haldab Veloprofs.lv SIA., mis hõlmab Veloprofsi ja Astra jalgrattapoode. See privaatsuspoliitika kehtib ainult sellel veebisaidil kogutud teabe kohta ja ei kehti teabe kohta, mida Veloprofs.lv SIA kogub väljaspool veebisaiti.

Astra velo turvalisus

Saidil esitatud isikuandmed ja veebipõhised krediitkaarditehingud edastatakse turvalise serveri kaudu. Oleme pühendunud teie isikuandmete töötlemisele kõrgete infoturbe standardite kohaselt. Võtame asjakohaseid füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid meetmeid, et säilitada kogutava isikut tuvastava teabe turvalisus ja täpsus, sealhulgas piirame inimeste arvu, kellel on füüsiline juurdepääs meie andmebaasiserveritele ning kasutame elektroonilisi turvasüsteeme ja paroolikaitset volitamata juurdepääsu eest kaitsmiseks. .

Meie veebisait kasutab teie isikuandmete kaitsmiseks andmeedastuse ajal krüpteerimistehnoloogiat, nagu Secure Sockets Layer (SSL). SSL krüpteerib tellimisteavet, nagu teie nimi, aadress ja krediitkaardi number. Ka meie klienditeeninduskeskus ja kauplused töötavad privaatses turvalises võrgus. Pange tähele, et e-kirju ei krüptita ja seda ei peeta turvaliseks vahendiks krediitkaardiandmete edastamiseks.

Astra velo privaatsuspoliitika

Selleks, et aidata meil saavutada oma eesmärki pakkuda kõrgeima kvaliteediga tooteid ja teenuseid, kasutame teie ja teiste klientidega suhtlemise ning teiste osapoolte teavet. Kuna austame teie privaatsust, on meil kehtestatud protseduurid, mis tagavad teie isikuandmete turvalise ja vastutustundliku käsitlemise. Oleme avaldanud selle privaatsuspoliitika, et selgitada meie teabe kogumise tavasid ja teie valikuid teabe kogumise ja kasutamise kohta.

Kuna jätkame Astra velo veebisaidi arendamist ja kasutame pakutavate teenuste täiustamiseks tehnoloogilisi edusamme, muutub see privaatsuspoliitika tõenäoliselt. Seetõttu soovitame teil seda poliitikat regulaarselt lugeda, et mõistaksite meie kehtivaid privaatsuspoliitikat.

Teave, mida kogume

Üldiselt saate sirvida Astra velo veebisaiti ilma isikut tuvastavat teavet esitamata. Siiski võime sellel veebisaidil erinevatel aegadel ja kohtades paluda teil esitada isikut tuvastavat teavet. Mõnel juhul, kui otsustate meile nõutud teavet mitte esitada, ei pruugi teil olla juurdepääs selle veebisaidi kõikidele osadele ega osaleda kõigis selle funktsioonides, hinnakujunduses ja tootevalikus.

Võime koguda järgmist teavet:

  • Kontaktteave, sealhulgas e-posti aadress.
  • Demograafiline teave, nagu sihtnumber, eelistused ja huvid.
  • Muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

Kogutavate küpsiste täieliku loendi leiate jaotisest Kogutavate küpsiste loend. Teie ostudest ja muust suhtlusest meiega saame teavet konkreetsete toodete või teenuste kohta, mida ostate või kasutate. Kui külastate seda veebisaiti, kogub meie veebiserver automaatselt anonüümset teavet, nagu logiandmed ja IP-aadressid, ning võib koguda üldist teavet teie asukoha kohta. Võime kasutada automaatselt kogutud teavet mitmel eesmärgil, näiteks oma veebisaidi kujunduse, tootevaliku, klienditeeninduse ja eripakkumiste täiustamiseks.

Kogutavate küpsiste loend

Vajame seda teavet teie vajaduste mõistmiseks ja teile paremate teenuste pakkumiseks, eelkõige järgmistel põhjustel:

  • Sisemine arvestuse pidamine.
  • Võime seda teavet kasutada oma toodete ja teenuste täiustamiseks.
  • Kasutades teie esitatud e-posti aadressi, võime perioodiliselt saata reklaammeile uute toodete, eripakkumiste või muu teabe kohta, mis võib teile huvi pakkuda.
  • Aeg-ajalt võime kasutada teie teavet ka teiega ühenduse võtmiseks turu-uuringute eesmärgil. Võime teiega ühendust võtta e-posti, telefoni, faksi või posti teel. Võime seda teavet kasutada saidi kohandamiseks teie huvidele.

Ohutus

Oleme pühendunud teie teabe kaitsmisele. Volitamata juurdepääsu või avalikustamise vältimiseks oleme veebis kogutava teabe kaitsmiseks rakendanud asjakohaseid füüsilisi, elektroonilisi ja juhtimisprotseduure.

Teised, kellega me teie teavet jagame.

Veloprofs: kogu ülaltoodud teavet, mida me ülalkirjeldatud viisil kogume, võib jagada kõigi Veloprofsi üksuste, sealhulgas Astra velo ja Veloprofsi kaupluste, veebisaidi ja eramüügi vahel.

Teenusepakkujad: võime avaldada teavet ka välistele ettevõtetele, kes aitavad meil teile tooteid ja teenuseid pakkuda. Näiteks võime teha koostööd välisettevõttega, et: (a) hallata klienditeabe andmebaasi; (b) aitab meil e-kirju levitada; (c) abistab meid otseturunduse ja andmete kogumisega; (d) pakkuda meile salvestust ja analüüsi; d) tagada pettuste ennetamine; ja (e) pakkuda muid teenuseid, mis aitavad meil oma äri potentsiaali maksimeerida. Nõuame, et need kolmandatest osapooltest ettevõtted kohustuksid hoidma konfidentsiaalsena kogu teavet, mida nendega jagame, ja kasutama seda teavet ainult meie nendega sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Muud ettevõtted: võime anda teavet hoolikalt valitud välistele ettevõtetele, kui usume, et nende tooted või teenused võivad teile huvi pakkuda.

Äritegevuse üleandmine: võime edastada või jagada teie isikuandmete koopiat, kui Veloprof või mõni selle vara, sidusettevõte või tütarettevõte läbib äritegevuse ülemineku, näiteks ühinemise, teise ettevõtte omandamise või osa tema varade müügi. Kui teie isikuandmeid kasutatakse käesolevaid eeskirju rikkudes, teavitatakse teid e-posti teel või meie veebisaidil silmapaistva teatega enne teie isikuandmete omandiõiguse või kontrolli muutumist. Kuid miski selles privaatsuspoliitikas ei ole mõeldud takistama Veloprofsi võimet anda kogu või osa oma äritegevusest ja/või varadest igal ajal ja eesmärgil piiranguteta üle sidusettevõttele või sõltumatule kolmandale osapoolele.

Veloprofs jätab endale õiguse edastada või jagada oma veebisaitidelt kogutud isikut tuvastava teabe koopiat selle teabega seotud äriüksuse ostjale.

Seaduse järgimine: võime anda juurdepääsu teabele, kui meil on selleks seaduslik kohustus teha koostööd politseiuurimiste või muude kohtumenetlustega, kaitsta meie veebisaidi väärkasutuse või volitamata kasutamise eest, piirata oma juriidilist vastutust ja kaitsta oma õigusi. või selle veebisaidi külastaja või avalike õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks.

Veloprofs teeb koostööd reklaamiettevõtetega, et panna meie reklaame avaldajate veebisaitidele Internetis. Need reklaamiettevõtted koguvad anonüümset teavet teie meie veebisaidi külastuste kohta. See tehnoloogia hõlmab kolmanda osapoole küpsiste kasutamist, mis võimaldavad neil välja töötada isikupärastatud reklaami, mis on otseselt seotud teile huvipakkuvate pakkumistega. Võite sellest meie kolmandast osapoolest reklaamipartneri pakutavast teenusest loobuda. Samuti võime kasutada Astra velo küpsiseid, et pakkuda teile sarnast täiustatud veebiturundust teie huvide ja eelistuste alusel. Samuti saate nendest täiustatud veebiturunduse reklaamidest loobuda.

Küpsised, veebimajakad ja nende kasutamine

Küpsis on väike fail, mille arvuti kõvakettale paigutamiseks on vaja luba. Kui nõustute, fail lisatakse ja küpsis aitab analüüsida veebiliiklust või teavitab teid, kui külastate teatud veebisaiti. Küpsised võimaldavad veebirakendustel teile kui üksikisikule vastata. Veebirakendus saab kohandada oma tegevusi teie vajadustega, kogudes ja meeles pidades teavet teie eelistuste kohta.

Kasutame liikluslogi küpsiseid, et teha kindlaks, milliseid lehti kasutatakse. See aitab meil analüüsida andmeid veebilehe liikluse kohta ja täiustada oma veebisaiti vastavalt klientide vajadustele. Kasutame seda teavet ainult statistilise analüüsi eesmärgil, misjärel andmed süsteemist eemaldatakse.

Üldiselt aitavad küpsised meil pakkuda teile paremat veebisaiti, võimaldades meil jälgida, millised lehed on teile kasulikud ja millised mitte. Küpsis ei anna meile mingil viisil juurdepääsu teie arvutile ega muule teie kohta käivale teabele peale andmete, mille otsustate meiega jagada. Saate valida küpsiste aktsepteerimise või tagasilükkamise. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid tavaliselt saate oma brauseri seadeid muuta, et küpsised keelduda. See võib takistada teil saidi kõiki eeliseid kasutamast.

"Veebimajakas" või "pikslimärgend" või "selge gif" on tavaliselt ühe piksli kujutis, mida kasutatakse teabe edastamiseks arvutist või mobiilseadmest veebisaidile.

Kasutame küpsiseid ja veebimajakaid, et jälgida, mis on teie ostukorvis, ja meelde jätta teid, kui naasete saidile, samuti tuvastada lehed, millel klõpsate meie saiti külastades, ja selle saidi nimi, mida just külastasite. enne kui klõpsasite Astra jalgratta saidil. Kasutame seda teavet veebisaidi kujunduse, tootevaliku, klienditeeninduse ja eripakkumiste täiustamiseks. Loomulikult saate küpsised ja veebimajakad oma arvutis keelata, määrates need oma brauseri eelistustes või valikute menüüdes. Siiski ei pruugi mõned meie veebisaidi osad korralikult toimida, kui keelate küpsised. Samuti võime kasutada veebimajakaid ja muid tehnoloogiaid, et aidata jälgida, kas meie suhtlus teieni jõuab, mõõta nende tõhusust või koguda teie arvuti, seadme või brauseri kohta teatud mitteisiklikku teavet, et saaksime teiega tulevast suhtlust paremini kujundada.

Võime sõlmida lepingu kolmandate osapooltega, kes võivad kasutada küpsiseid ja veebimajakaid ning koguda meie nimel teavet või pakkuda selliseid teenuseid nagu krediitkaardi töötlemine, saatmine, reklaamiteenused või andmehaldus. Kutsume neid oma klienditeeninduspartneriteks. Nendel kolmandatel isikutel on nendega sõlmitud lepinguga keelatud jagada seda teavet kellegi teisega peale meie või meie teiste klienditeeninduspartnerite.

Küpsiste loend, mida kogume

Allolevas tabelis on loetletud meie kogutavad küpsised ja teave, mida nad salvestavad.

Küpsise nimi Küpsise kirjeldus
CART Link teie ostukorvi.
CATEGORY_INFO Võimaldab lehtedel kiiremini laadida.
CUSTOMER Teie kliendi ID krüpteeritud versioon.
CUSTOMER_AUTH Näidik, kui olete poodi sisse logitud.
CUSTOMER_INFO Krüpteeritud versioon kliendirühmast, kuhu kuulute.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Salvestab teie kliendi segmendi ID
EXTERNAL_NO_CACHE Lipp, mis näitab, kas vahemälu on sisse või välja lülitatud.
FRONTEND Teie seansi ID serveris.
GUEST-VIEW Võimaldab külalistel oma tellimusi muuta.
LAST_CATEGORY Viimane kategooria, mida külastasite.
LAST_PRODUCT Viimane toode, mida vaatasite.
NEWMESSAGE Näitab, kas on saabunud uus sõnum.
NO_CACHE Näitab, kas vahemälu on lubatud.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Kui olete saidilt küsinud, link teabele teie ostukorvi ja vaatamisajaloo kohta.
STF Teave toodete kohta, mille olete sõpradele meili teel saatnud.
STORE Poevaade või teie valitud keel.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Näitab, kas klient on küpsised lubanud.
VIEWED_PRODUCT_IDS Tooted, mida olete hiljuti vaadanud.
WISHLIST Teie sooviloendisse lisatud toodete krüpteeritud loend.
WISHLIST_CNT Teie soovide nimekirjas olevate üksuste arv.Konto registreerimine.

Konto registreerimine

Internetis ostmise kiiremaks ja lihtsamaks muutmiseks võite registreeruda sellel saidil. Registreeritud kliendina peate tarneaadressid ja arveldusinfo sisestama vaid üks kord; neid hoitakse meie juures turvaliselt teie edaspidiseks kasutamiseks. Kasutades oma valitud nime ja parooli, pääsete oma kontole igal ajal veebis juurde, et teavet lisada, kustutada või muuta. Kui kasutate avalikku arvutit, soovitame tungivalt pärast ostude sooritamist välja logida. Teie teavet säilitatakse endiselt meie juures, kuid see pole sellest arvutist kellelegi teisele juurdepääsetav.

Meilide saatmine

Saate meilt reklaammeile ainult siis, kui olete neid soovinud. Kui te ei soovi meilt e-kirju saada, võite klõpsata iga meie saadetava meili allosas oleval lingil "Tühista tellimus". Pärast taotluse saamist oodake eemaldamise lõpuleviimiseks 3 tööpäeva, kuna mõnda meie reklaami võib olla juba töödeldud enne teie taotluse esitamist.

Privaatsuspoliitika muudatused

Meil on õigus teha privaatsuspoliitikas igal ajal muudatusi, avaldades need veebisaidil. Kõik veebisaidil avaldatud privaatsuspoliitika versioonid asendavad kõik privaatsuspoliitika varasemad versioonid ja jõustuvad kohe pärast selle avaldamist.

Privaatsuspoliitikat reguleerivad Läti Vabariigi õigusaktid.

Kontaktinfo

SIA "Astravelo.lv"

Aadress: Maskavas 240-3, Riia, Läti, LV-1063

Telefoninumber: +371 26688111

E-post: info@astravelo.lv