www.astravelo.ee alles väljatöötamisel. Vabandame piiratud funktsionaalsuse ja teenuste pärast. Täname teid mõistva suhtumise eest!

E-poe reeglid

Ostud www.astravelo.ee

Hoolitseme selle eest, et www.astravelo.ee ostud oleksid mugavad ja turvalised, kuid kahtluse korral soovitame alati pöörduda meie konsultantide poole või külastada meie kauplust Riias, Gunāra Astras tänav 5.

Klient registreerub veebilehel www.astravelo.ee ning sisestab ostuks ja kohaletoimetamiseks vajalikud andmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post ja kohaletoimetamise aadress). Ostja kinnitab, et teave on tõene ja täpne. "Astra velo" ei võta vastutust kohaletoimetamise viibimise või tehingu/lepingu täitmise eest, kui Ostja poolt esitatud andmed on ebatäpsed või valed.

Ost loetakse sooritatuks, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

      • veebilehel www.astravelo.ee on valitud ostukorv;
      • veebilehel www.astravelo.ee on sisestatud vajalikud minimaalsed andmed - ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post ning kohaletoimetamise viis ja aadress;
      • veebilehel www.astravelo.ee on ostukorvi eest tasumine sooritatud ühe olemasoleva maksevahendiga.

"Astra velo" saadab koheselt Ostja poolt määratud e-posti aadressile ostukinnituse.

"Astra velo"-l on õigus tehing ühepoolselt ilma ette teatamata tühistada, kui Ostja poolt esitatud andmed on valed või ebatäpsed ning kaupa ei ole võimalik kohale toimetada. "Astra velo" on kohustatud Ostjale raha tagastama hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, kandes selle Ostja IBAN kontole EL krediidiasutuses.

Kõik suhtlused ja suhtlused toimuvad poolte poolt Internetipoe veebilehel märgitud Ostja ja "Astra velo" e-posti aadresside ja/või telefoninumbrite kaudu.

Juhtudel, kui on vaja tagada teabe salvestamine püsivale andmekandjale, kasutavad Pooled e-kirju.

Ostja kinnitab, et on täisealine ja tal on õigus sõlmida Ostuleping.

Toote garantii:

Ostjal on õigus esitada pretensioone toote kvaliteedi kohta 2 (kahe) aasta jooksul alates ostukuupäevast. Toote eeskirjadekohasel kasutamisel tagab "Astra velo" toote parandamise või asendamise samaväärse tootega, kuid kui see ei ole võimalik, siis tagastab "Astra velo" Ostjale tasutud raha.

Tootegarantii ei sisalda Ostjale transpordi-, hooldus- ega muude teenuste/kulude hüvitamist.

Ostulepingu ülesütlemine:

Ostjal on õigus kasutamata ja originaalpakendis toode tagastada (keelduda toote ostmisest) 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates ostu sooritamise päevast. Ostja saadab "Astra velo" teatise vormi tootest keeldumise kohta ja toimetab toote "Astra velo" kauplusesse Riias, Gunāra Astras tänav 5.

Kui toode ei vasta kasutamata toote tingimustele, on "Astra velo"-l õigus nõuda Ostjalt kauba väärtuse kaotuse hüvitamist.

Turvalisus ja isikuandmed:

"Astra velo" järgib Leedu Vabariigi ja EL seadusi ja määrusi, sealhulgas isikuandmete töötlemise seadust

Ostuajalugu või ostukorv on konfidentsiaalne informatsioon ja "Astra velo" ei ole õigustatud seda kolmandatele isikutele avaldama.

Registreeritud isiku-/ostjaandmed on ostuandmed, nimi, aadress, telefoninumber ja muud andmed, mille Ostja esitab toote ostulepingu sõlmimisel. Isikuandmete töötleja on SIA Veloprofs.lv 40003916069

Ostja kinnitab, et nõustub isikuandmete töötlemisega Lepingu tingimuste täitmiseks ja muudel eesmärkidel, milleks Ostja on andnud eriloa.

"Astra velo" kodulehel on SSL sertifikaat, mis tagab side turvalisuse "Astra velo" ja Ostja vahel.

Makse töötlemist pakub AS SEB banka e-kaubanduse maksemoodul. "Astra velo" ei oma Ostja makse algatamise/kinnitamise tööriistu.

Ostjal on õigus enda esitatud andmeid muuta, kustutada või parandada, samuti keelata oma andmete kasutamine.

Vaidlused ja erimeelsused:

Vaidlused ja erimeelsused lahendavad Pooled võimalusel läbirääkimiste teel, kuid kui see ei ole võimalik, siis vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud vaidluste kohtuvälise lahendamise protseduuridele.

"Astra velo" ja Ostja vastastikused õigused ja kohustused määratakse kindlaks www.astravelo.ee veebilehel postitatud määrustega ning Leedu Vabariigi seaduste ja määrustega, sealhulgas tarbijakaitseseadusega.